Klassekampen15.10.16: Alderstesten holder ikke mål

Kronikk i Klassekapen av Vergeforeningens Eirin Strifeldt: «I strafferetten er det et grunnleggende prinsipp om at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt. For enslige mindreårige asylsøkere kan det synes som om prinsippet er at ti barn blir sendt ut av landet enn at én voksen får bli»

eirin