Kan vergen bidra når barnet fyller 18 år?

Når en asylsøker eller flyktning fyller 18 år, løses representanten eller vergen fra vervet sitt. Asylsøkeren eller flyktningen kan likevel gi den ”gamle” representanten/vergen fullmakt til å representere vedkommende. Ved å klikke på tittlen over vil du finne du et fullmaktsskjema utarbeidet av en deltaker i Vergeforeningens prosjekt «Noen kjenner mitt navn» (2011-13) og inkludert i veilederen: Bosetting for enslige mindreårige (2013).
FULLMAKT

Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne på alle trinn i saksbehandlingen i offentlige forvaltningsorgan,
samt søke informasjon om meg fra disse.

Fullmektigens navn:

Adresse:

Telefon:

E-post:

 

Opplysninger om den som gir fullmakten:

Navn:

Adresse:

Personnummer:

 

 

Sted, dato og underskrift på den som gir fullmakten

________________________