Informasjonsmøte om den nye utlendingsloven

UDI-logoUDI avholder et informasjonsmøte om den nye utlendingsloven tirsdag 8. desember fra kl. 12.00 – 18.00 i UDIs lokaler i Hausmannsgate.

Den nye utlendingsloven trer i kraft fra 01. januar neste år. På informasjonsmøtet vil arbeidsinnvandring, EØS og familieinnvandring være sentrale tema. For verger er spørsmålet om styrking av barns rettigheter for familiegjenforening av spesiell interesse. 

Påmelding til møtet kan gjøres på service@udi.no – her kan du også sende inn spørsmål som du ønsker svar på på forhånd.

For å se hele programmet kan du gå inn her på UDIs sider.