Forslag til informasjonsplikt i mottak – Vergeforeningen sterkt kritisk

I et høringsforslag som nå er under behandling foreslår regjeringen å oppheve taushetsplikt og innføre informasjonsplikt overfor utlendingsmyndighetene for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. De ansatte skal nå få informasjonsplikt om alle opplysninger som kan være relevante for asylsaken til den enkelte mindreårige – som for eksempel alder, kontakt med familie, språk, opprinnelsessted med mere.

Det har vært et problem lenge at ansatte ved privatdrevne mottak ikke har hatt taushetsplikt, men nå er altså forslaget at man også skal ta bort taushetsplikten ved kommunale mottak og ved barnevernets omssorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

I en høringsuttalelse fra Vergeforeningen Følgesvennen stiller vergeforeningen seg sterkt kritisk til forslaget.

I følge styremedlem Stig Molvik vil forslaget i sin nåværende form bety en fullstendig overvåkning av hverdagen til enslige asylsøkerbarn i mottak, og være et grovt inngripen i deres hverdag.

«Vi vet fra før at mottaksansattes manglende taushetsplikt og mottakenes tette tilknytting til UDI er et stort problem for barnas tillit til de ansatte.» sier Stig Molvik

«For barna er asylsøknadsprosessen veldig uklar og de er redde for å si eller gjøre noe som kan påvirke dette – mottaksansattes manglende taushetsplikt gjør ikke dette noe enklere for barna. Å videreføre den manglende taushetsplikten i tillegg til å innføre informasjonsplikt vil i praksis bety at disse barna og ungdommene blir frarøvet den omsorgen de har krav på.»

Høringsforslaget ligger nå til behandling hos departementet. Flere instanser, herunder Redd Barna, Barneombudet, NOAS, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Advokatforeningen, Datatilsynet og Norsk Folkehjelp, stiller seg kritisk til høringsforslaget.

Du kan lese høringsforslaget samt høringssvarene ved å klikke på denne linken.

Her kan du laste ned Vergeforeningen Følgesvennens høringssvar (sendt 16. 10. 2009)