DNB

Under følger reglene om etablering i DNB, men noen verger har erfaring med at det går ann å få både introprogram og kort med bilde om vergens passinfo legges inn i den mindreåriges kundeinfo.

25.03.15. ETABLERING AV KUNDEFORHOLD FOR MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Følgende regler gjelder pr. dags dato for etablering i DNB:

Legitimasjonskrav og dokumentasjonskrav er de samme for alle mindreårige flyktninger/asylsøker.

Det skilles noe for barn når det gjelder produkter i alder 10-15 år og 15-18 år.

 

LEGITIMASJON (en av følgende)

  • Utenlandsk pass
  • Reisebevis for flyktninger
  • Utlendingspass

NB! Vær oppmerksom på kravet om at den mindreårige selv fremviser egen legitimasjon.

 

DOKUMENTASJONSKRAV

  • Vergeoppnevnelse og vergens legitimasjon
  • Oppholdstillatelse i Norge, dokumenteres med  Oppholdskort med bilde (gjelder alle statsborgere utenfor EU/EØS)

 

Mindreårig som bor hos fosterforeldre har egen rutine.
PRODUKTER

  • Sparekonto kan opprettes til alle mindreårige flyktninger uansett alder (unntak: de som er bosatt i fosterhjem)
  • Enkel brukskonto med bankkort uten bilde kan gis til mindreårige flyktninger som er fylt 15 år

 

 

Vennlig hilsen

_______________________________________________

 

Lena Horne | Seksjonsleder | PMN CK Kvalitet Kort og Betaling

 

DNB Bank ASA

Mob: +47 90127164

E-post: lena.horne@dnb.no | www.dnb.no