Dagsavisen 10.05.16: Barnevernsbarn reagerer på manglende tilsyn

granly

Siden det omstridte Motivasjonskollektivet startet omsorgssenter for asylbarn i juli i fjor, har Fylkesmannen kun vært på besøk én gang.

Kilde; Dagsavisen

Av David Stenerud og Kristin Fredriksen

I 2014 besluttet Fylkesmannen i Oslo og Akershus å tvangsnedlegge Stiftelsen Motivasjonskollektivets korttidsoppholdssenter for vanskeligstilt ungdom på Eidsvoll. Stengingen kom etter årevis med overtramp og påfølgende pålegg om endring av praksis – for isolasjon og maktbruk og tvang mot ungdommene som bodde på senteret.

Bare et drøyt halvår etter stengingen, i juni 2015, får Stiftelsen Motivasjonskollektivet godkjennelse fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) til å starte ny virksomhet i villaen i Eidsvoll. Denne gangen skal det drives omsorgssenter for asylsøkere under 15 år i den gamle barnehjemsbygningen ved elva Vorma.

Les også: Ber Listhaug bla opp for å bosette mindreårige asylsøkere

– Vi reagerte med vantro

Landsforeningen for barnevernsbarn reagerte i fjor kraftig på at Motivasjonskollektivet fikk ny godkjenning til å ha ansvar for barn.

– Vi reagerte først med vantro. Det virker som veldig kort tid til å endre metode og få nye rutiner, sa styreleder Sandrina Elisabeth Sandell til VG.

Også Redd Barna var kritiske.

– Denne institusjonen har tidligere blitt lagt ned fordi man ikke klarte å ivareta ungdommene der. Selv om dette er en annen brukergruppe, er det viktigere enn noen gang at fylkesmannen sikrer et godt tilsyn og oppfølging fra starten av, med tanke på historikken institusjonen har, sa seksjonsleder Thale Skybak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kun ett tilsyn

Dagsavisen har ikke fått tillatelse til å besøke omsorgssenteret, og da vi ba om innsyn i tilsynsrapportene fra Motivasjonskollektivets omsorgssenter for asylbarn nå i vår, viste det seg også at vi hadde overvurdert tilsynet. Det var ikke foretatt flere tilsyn; i løpet av ni måneder har det bare vært ett, og det var varslet. Etter loven skal det gjennomføres minst to tilsyn i året, et varslet og et uten varsel.

Det mener nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Veronika Løveng-Hansen, ikke er godt nok.

– Jeg mener det er veldig alvorlig med tanke på den historien Motivasjonskollektivet har. Jeg hadde forventet at Fylkesmannen ville foreta hyppigere tilsyn for å sikre at det er forsvarlig drift ved omsorgssenteret, sier Løveng-Hansen til Dagsavisen.

– Nå vet jeg at det er ny ledelse ved Motivasjonskollektivet, men det alene er ikke nok til at Fylkesmannen skal slutte å føre tilsyn, mener hun.

Løveng-Hansen mener det er spesielt viktig at man foretar gode og jevnlige tilsyn i en reetableringsfase, særlig i lys av de alvorlige hendelsene fra den tidligere driften

– Den gang drev de med vanskeligstilt ungdom, som er en sårbar gruppe. Nå er det med asylsøkerbarn, som også er en sårbar gruppe. Det tar tid å endre metoder. Vi må forvente at tilsynsmyndighetene gjør en mer enn god nok jobb, fastslår hun.

Redd Barna deler Landsforeningen for barnevernsbarn syn på viktigheten av at tilsynsmyndighetene følger ekstra godt med.

– Vi forutsetter at det utføres jevnlige tilsyn med omsorgssenteret som Motivasjonskollektivet driver, sier organisasjonens Thale Skybak.

Les også: Ondskapen i «Villa Granly»

– Vi må prioritere hardt

I tilsynsrapporten, som ble levert i februar i år, to måneder etter at selve tilsynet ble gjennomført, gis det ingen pålegg, selv om det er noen kritiske merknader, for eksempel rapporterer flere av barna at noen av de ansatte opptrer «sinte og høylytte».

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, ønsker ikke å gå inn på enkeltmerknader i tilsynsrapporten.

– Men synes du ett varslet tilsyn i løpet av ni måneder er tilstrekkelig, med tanke på stiftelsen Motivasjonskollektivets historie?

– Vi hadde tilsyn like før jul. De signalene vi har fått er at omsorgssenteret drives godt. Men det betyr ikke at vi ikke skal følge med, svarer Svarstad Haugland.

Hun forklarer at det har blitt langt mer å gjøre etter at flyktningkrisen oppsto.

– Mens vi tidligere hadde ett omsorgssenter å føre tilsyn med, har vi nå 16. Det er krevende og betyr at vi må prioritere hardt. Vi opplever at det er relativt uerfarne drivere av en del av de nye omsorgssentrene, og de trenger rettledning slik at barna får den omsorgen de har krav på, sier hun.

Fylkesmannen mener likevel at Landsforeningen for barnevernsbarn et poeng når de sier at i lys av Motivasjonskollektivets historie må tilsynsmyndighetene gjøre en «mer enn god nok jobb»?

– Selvfølgelig, vi må gjøre en god jobb, og det skal vi gjøre. Jeg vil likevel understreke at det er ikke bygningen det er feil ved. Det har vært noe utskifting av bemanningen på senteret. Historien til senteret vil nok også bidra til at de selv ønsker å gjøre en god jobb; de ønsker ikke oppleve dét igjen, sier hun.

– Kan vi være trygge på at barna på omsorgssenteret har det bra?

– Så langt jeg kan erfare, så kan vi det. Vi er likevel opptatt av tilsynsoppgavene vi har fått, avslutter Valgerd Svarstad Haugland.

 

Styreleder: – Barna blir godt ivaretatt

I dag er det en ny ledelse og dyktige ansatte på jobb, presiserer styrelederen for Stiftelsen Motivasjonskollektivet.

Styreleder i stiftelsen, Vidar Launy, presiserer at Motivasjonskollektivet siden 2014 har hatt flere avdelinger, og at det kun er korttids akuttavdelingen som ble stengt.

– Vi har to andre avdelinger for langtidsbehandling som samtidig ble driftet videre og hadde ikke negative bemerkninger eller pålegg i sine tilsynsrapporter, sier Launy til Dagsavisen.

Launy ønsker også å presisere at det nå er en helt ny ledelse som drifter omsorgssenteret for mindreårige asylsøkere på Eidsvoll.

– Det er også skjedd en betydelig utskifting av personale siden høsten 2014. Vi har svært dyktige ansatte som jobber ved omsorgssenteret, og barna som er der blir godt ivaretatt. Noen av barna som bor hos oss har fått varsel om bosetting i andre kommuner, men gir uttrykk for at de helst vil bli værende på institusjonen på Eidsvoll, sier han.

Styrelederen oppfatter ikke at det er gjennomført manglende tilsyn.

– I forhold til kravet om to tilsyn per år oppfatter jeg ikke at det har vært manglende tilsyn fra tilsynsmyndighetenes side, sett i lys av at driften i 2015 kun var i et tidsperspektiv på mindre enn halve året.