NRK 21 juli: Flere asylbarn skaper lange køer

Kilde NRK

Det har kommet dobbelt så mange enslige asylbarn hittil i år som i første halvår i fjor. Det skaper lange registeringskøer. Og gjør at barna må overnatte på betonggulv hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

Hittil i år har nærmere 1100 barn blitt registrert. Det er en dobling av halvårs-tallene fra i fjor. Den kraftige økningen har skapt problemer for både UDI og Politiets utlendingsenhet på Tøyen. … Read more…

Cecilia Dinardi: Ubesvarte spørsmål om situasjonen til de enslige asylbarna i PUs lokaler

Kilde: Unge Duer

Vergeforeningen, NOAS, Tøyen kirke og Barneombudet har uttrykt stor bekymring vedrørende de kritikkverdige forholdene som asylbarn møter i PUs (politiets utlendingsenhet) lokaler. PU er tydelige på at de ikke driver med frihetsberøvelse da barna kan få gå hvis de ber om det men at venterommet holdes låst av hensyn til orden og sikkerhet. … Read more…

Aftenposten 11 juli 2015: Vergeforeningen er bekymret for de enslige asylsøkerne under 18 år: Mener mindreårige asylsøkere møter uverdige forhold på Tøyen

Kilde: Aftenposten

Hittil i år har 795 enslige asylsøkere under 18 år kommet til Norge. Barneombudet, Vergeforeningen og Norsk organisasjon for asylsøkere er svært bekymret over forholdene som møter dem.

Samtlige asylsøkere som kommer til Norge må innom Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen for å registrere seg. Ventetiden kan være lang, opptil flere døgn. Likevel er det ikke lagt til rette for overnatting. Det er heller ingen muligheter for å ta seg en dusj. … Read more…

Dagsavisen 2. mars 2015 Ine Johannessen: «Jeg er i sjokk.»

Norske myndigheter tar utgangspunkt i at alle enslige mindreårige asylsøkere lyver.

Jeg er i sjokk. En tilstand som har vedvart det siste halvannet året. Jeg har nemlig gått fra å jobbe i barnevernet, i all hovedsak med norske barn, til asylfeltet, hvor jeg jobber med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger…. Les mer