Aftenposten 06.09.15: Det er uaktuelt å bidra til at flere mindreårige blir kastet ut

Kilde: Aftenposten

Det er ikke aktuelt for regjeringens støttepartier, V og KrF, å godta en innstramming overfor enslige, mindreårige asylsøkere.

Bakgrunn: Anundsen ønsker å sende flere asylbarn ut av Norge
Justisdepartementet har bedt utlendingsmyndighetene om å lete etter muligheter for å stramme inn asylpraksisen og sende flere enslige, mindreårige asylsøkere ut av Norge.

De politiske reaksjonene er sterke.

Les artikkelen HER

Vårt land 06.08.15: Alene og ensomme

Kilde: Vårt Land

– Vi innser nok ikke hvor vanskelig det er for barn å komme alene til Norge, sier forsker. Vergeforeningen mener flere trenger fosterhjem.

– Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe. Ensomhet og følelsen av ikke å være inkludert i samfunnet er noe vi finner i nesten alle undersøkelser av denne gruppen, sier Berit Berg, professor i sosialt arbeid og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning.

Aldri før har det kommet flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Så langt i år har det kommet 1.357 asylbarn alene, uten foreldre, til Norge.

Les resten av artikkelen HER

NRK 21 juli: Flere asylbarn skaper lange køer

Kilde NRK

Det har kommet dobbelt så mange enslige asylbarn hittil i år som i første halvår i fjor. Det skaper lange registeringskøer. Og gjør at barna må overnatte på betonggulv hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

Hittil i år har nærmere 1100 barn blitt registrert. Det er en dobling av halvårs-tallene fra i fjor. Den kraftige økningen har skapt problemer for både UDI og Politiets utlendingsenhet på Tøyen. … Read more…

Cecilia Dinardi: Ubesvarte spørsmål om situasjonen til de enslige asylbarna i PUs lokaler

Kilde: Unge Duer

Vergeforeningen, NOAS, Tøyen kirke og Barneombudet har uttrykt stor bekymring vedrørende de kritikkverdige forholdene som asylbarn møter i PUs (politiets utlendingsenhet) lokaler. PU er tydelige på at de ikke driver med frihetsberøvelse da barna kan få gå hvis de ber om det men at venterommet holdes låst av hensyn til orden og sikkerhet. … Read more…

Aftenposten 11 juli 2015: Vergeforeningen er bekymret for de enslige asylsøkerne under 18 år: Mener mindreårige asylsøkere møter uverdige forhold på Tøyen

Kilde: Aftenposten

Hittil i år har 795 enslige asylsøkere under 18 år kommet til Norge. Barneombudet, Vergeforeningen og Norsk organisasjon for asylsøkere er svært bekymret over forholdene som møter dem.

Samtlige asylsøkere som kommer til Norge må innom Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen for å registrere seg. Ventetiden kan være lang, opptil flere døgn. Likevel er det ikke lagt til rette for overnatting. Det er heller ingen muligheter for å ta seg en dusj. … Read more…