Internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), og Barnekonvensjonen. NOAS lanserer i dag rapporten «Frihet først» som gjennomgår dagens praksis og alternativer til internering. … Read more…