Vergeundersøkelsen Våren 2009:Hva svarte UDI?

Det har lenge vært misnøye og frustrasjon blant mange verger over mulighetene for å ivareta rettighetene til de enslig mindreårige asylsøkerne på en best mulig måte. Våren 2009 tok styret i Vergeforeningen initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få et mer systematisk overblikk over hvor ’skoen trykker’. Et elektronisk og anonymt spørreskjema ble sendt på e-post til 137 verger. Det kom inn 71 svar, ca. 52%. … Read more…

Åpen dag i UDI!

Utlendingsdirektoratet arrangerer åpen dag torsdag 22. oktober fra kl. 14.00 -17 .00 i deres lokaler i Hausmannsgate 21 og 23 (trykk her for å vise i kart).

Her er det muligheter for å snakke med saksbehandlere fra alle avdelinger om regler og rutiner, og det vil også være korte foredrag med mer som det er mulighet til å delta på.

Trykk her for å lese mer fra Utlendingsdirektoratets sider. Vi oppfordrer alle verger som har interesse og mulighet til å møte opp.