Aftenposten 08.04.15 – Samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn, internerte Norge 330 barn

Er det greit å internere barn for foreldrenes synder?

Selv svært kortvarig frihetsberøvelse kan påvirke barns kognitive og emosjonelle utvikling, fastslår FNs spesialrapportør mot tortur, Juan E. Méndez. I rapporten som ble presentert 5. mars i år, viser spesialrapportøren til at barn har økt risiko for depresjon og angst, og for å utvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse som følge av frihetsberøvelse. En rekke studier har vist at selv om de fysiske forholdene bedres, reduseres ikke skadevirkningene på barns helse og utvikling. LES MER

BA 28.03.15: Mener norsk lov er i strid med barnekonvensjonen

square_logoBåde FN og Europarådet mener alle mindreårige asylsøkere bør ivaretas av barnevernet, for å forebygge at de utnyttes i menneskehandel. – Dette er allerede en sårbar gruppe, som trenger omsorg.

Camilla Fosse

Det sier Andrea Tungodden, lokalleder for Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, som jobber for barns rettigheter.

– Det står i FNs barnekonvensjon at alle barn har rett på omsorg. De mindreårige enslige asylsøkerne er fra før en sårbar gruppe, og når de ikke tas hånd om av barnevernet i Norge blir de enda mer sårbare…. LES MER