Aftenposten 10.03.15: Farlig tilfeldige metoder for aldersvurdering

Alderstestingen av unge asylsøkere bygger på utilstrekkelige metoder og foregår farlig tilfeldig.

Hvor finnes sannheten om en ung gutt? I røntgenbilde av tenner og hender, eller i vurderingene fra en rekke fagpersoner som har møtt og observert gutten? Og hva skjer når menneskene og røntgenbildene ikke forteller det samme om gutten?… LES MER

Aftenposten 01.03.2015 Vergeforeningen og NOAS er bekymret for dagens praksis

Norsk barnelegeforening vurderer at leger ikke bør delta i røntgenundersøkelser av håndrot for å bestemme alder på enslige mindreårige asylsøkere.

Den norske legeforening Sentralstyret
Saksbehandler Bjørn Oscar Hoftvedt

Høring: Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere – høringsfrist 01.09.10
Høringsuttalelse fra Norsk Barnelegeforening (NBF) … Read more…

Den norske tannlegeforeningens tidene 2007 – Odontologisk aldersvurdering – grenser mellom vitenskap og klinisk erfaring

Sigbjørn Løes og Rune Refsnes

Aldersvurderinger basert på odontologiske analyser er ansett for å være relativt pålitelige, og gjøres nå rutinemessig på asylsøkere som hevder de er under 18 år, og der det er tvil om alderen. Røntgenundersøkelser som beskriver rotutvikling og andre aldersrelaterte forhold, sammenholdt med klinisk undersøkelse og anamnestiske opplysninger, gir i mange tilfeller en svært god nøyaktighet på et aldersestimat. Sett fra et rent vitenskapelig synspunkt er det imidlertid flere problemer forbundet med de vanligste metodene benyttet i Norge. … Read more…