Klassekampen15.10.16: Alderstesten holder ikke mål

Kronikk i Klassekapen av Vergeforeningens Eirin Strifeldt: «I strafferetten er det et grunnleggende prinsipp om at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt. For enslige mindreårige asylsøkere kan det synes som om prinsippet er at ti barn blir sendt ut av landet enn at én voksen får bli» … Read more…

Aftenposten 30.03.16: Mener UDI bryter loven når unge asylsøkere alderstestes

 

 

Feilvurderinger: Rådgiver Mari Reigstad Dabour i NOAS mener det er stor fare for at utlendingsmyndighetene feilaktig beslutter at mange unge asylsøkere er over 18 år, på grunn av sviktende rutiner og en omstridt aldersundersøkelse. FOTO: Ingar Storfjell

Kilde: Aftenposten

Utlendingsloven fastslår at medisinsk alderstest kan gjennomføres om det er tvil om alderen til mindreårige asylsøkere. Nå testes alle mellom 15 og 18 år.

Read more…

VG 04.01.2016: Et medisinsk skjelett i skapet

Kilde: VG

<p>TO AV KRONIKKFORFATTERNE: De er kritiske til måten UDI avgjør om en asylsøker er under eller over 18 år på. Ellen Annexstad i Norsk Barnelegeforening (i hvitt) og leder Lil-Sofie Ording i Barnerøntgenforeningen.</p>5000 personer som oppgir å være under 18 år og uten omsorgspersoner søkte asyl i Norge i fjor. Men vi har ingen gode metoder for aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.

Ifølge UDI har 4950 personer som oppgir å være under 18 år og uten omsorgspersoner søkt asyl i Norge fra januar til november i fjor. Dette er en dramatisk økning fra 2014, og antallet forventes å stige ytterligere i 2016. Mindreårige asylsøkere har særskilte rettigheter i henhold til FNs Barnekonvensjon. I vurdering av troverdighet og beskyttelsesbehov, plikt til identitetsavklaring, tilbud om innkvartering, rett til bistand, og eventuell uttransportering skal barneperspektivet stå sentralt. … Read more…

ALDERSVURDERING HOS PU OG UDI

Alle som søker asyl må selv være med på å avklare sin egen identitet. Med identitet mener myndighetene personens opprinnelsesadresse, navn og fødselsdato. Veldig få som søker asyl i Norge kan imidlertid dokumentere sin identitet. Dette kan ha flere forklaringer. Det landet man kommer fra har ingen offisielle registre over sine innbyggere eller pass utstedes sjelden. Det kan også være kulturelle forskjeller i forhold til vektlegging av tid og sted som gjør at mange rett og slett ikke vet hvor gamle de er. … Read more…

Norsk Barnelegeforening: Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser

Norsk Barnelegeforening mener:

Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser. Les nylig publisert artikkel om en slik oppfordring fra EAP. Saken har tidligere vært på agenda hos Legeforeningen: les høringssvar fra NBF og innstillingen fra Sentralstyret i 2010. Ellen Annexstad skrev også en artikkel om temaet i Paidos 4 2010.

Utrop 10.06.15: – Barn sendes rett tilbake til Italia!

largelogoKilde: Utrop.no

Enslige mindreårige asylsøkeres alder prøves ved en omstridt medisinsk undersøkelse. Utlendingsmyndighetene skal ifølge reglene la tvil om alder komme søker til gode, men i praksis skjer det svært sjelden, mener flyktningspesialist Per K. Bertelsen. «Hassan» er en av dem.

– Da jeg fikk resultatet, begynte jeg å le. Det var helt urealistisk. I dag er jeg 31 år, ifølge UDI. Jeg tenkte å ta testene på nytt, men har fått beskjed av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) at det ikke nytter siden jeg nå er over 18 uansett. Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet og alle måper når de hører historien min. Jeg føler meg maktesløs, sier han. … Read more…