AIDA Asylum Information Database

aida_banner

The Asylum Information Database (AIDA) er et samarbeidsprosjekt mellom the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Forum Réfugiés-Cosi, the Hungarian Helsinki Committee og the Irish Refugee Council.

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å forbedre asylpolitikken og forholdene for flyktninger i Europa ved å være en informasjonskilde for de som jobber innen asylfeltet. Det ønsker og å bidra til opprettelsen av et felles europeisk asylsystem. Les mer om AIDA HER

På nettsiden kan du finne informasjon om hvordan asylsystemet er i forskjellige Europeiske land.