AID – Retur av asylsøkerbarn til hjemlandet

Logo AIDArbeids- og inkluderingsdepartementet annonserer i en pressemelding at de endrer praksis med hensyn til retur av enslige mindreårige asylsøkere til hjemlandet.

I følge pressemeldingen vil man nå returnere asylsøkerbarn som ikke har annet grunnlag for opphold enn at man ikke kan lokalisere foreldrene i hjemlandet til annen familie eller omsorgssentre.

– Vi må ikkje gløyme verdien av å vokse opp saman med familien i eit kjent miljø, kultur og eit nettverk når det blir vurdert kva som er forsvarleg omsorg. Denne praksisendringa legg til rette for å ta omsyn til akkurat dette, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Pressemeldingen sier imidlertid ikke noe om hvordan man har tenkt å vurdere slektningers omsorgsevne eller vilje, eller hvordan man kan forplikte disse slektningene til omsorg for barn de ikke er foreldre til.