Formidling av vedtak som gjelder enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

§ Vergeforeningen har henvendt seg til UDI for å en avklaring på hvem som skal forkynne UDI-vedtak overfor asylbarn og vergens stilling når det gjelder å få kjennskap til vedtaket.

Du kan lese brevet fra UDI ved å klikke her for side 1 og klikke her for side 2

Lege
illustrasjonsphoto (foto: udi)